Link: BMC Medical Ethics in relatie tot onze actie, 4 oktober 2019 (klik hier).


PERSBERICHT Artsen schenken aan proeftuin dementie

Ruim 450 artsen schenken 6.000 euro aan de Proeftuin Sociale Benadering Dementie, waar een totaalpakket aan ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers wordt onderzocht en ontwikkeld. Het pakket moet de kwaliteit van leven voor deze kwetsbare groep langer en beter op peil houden, en als gunstig neveneffect de zorgconsumptie verlagen.

Lees verder onder de foto.

Proeftuin

Vanaf links: Boudewijn Chabot (ouderenpsychiater), Jaap Schuurmans (huisarts), Karen Sikkel (hoofddocent Sociale Benadering Dementie – Hogeschool Stenden), Jinke Dros (teamleider Kammeraat), Roelof Jonkers (bestuursvoorzitter KwadrantGroep), Hugo van der Wedden (projectleider Proeftuin Sociale Benadering Dementie, onderzoeker).
Foto: Martin Rijpstra


Het bedrag is afkomstig van ‘Niet stiekem bij dementie’, een landelijk initiatief van artsen tegen euthanasie uitsluitend op basis van een wilsbeschikking bij mensen met gevorderde dementie. De initiatiefnemers zamelden geld in voor paginagrote advertenties in vier landelijke kranten. De protestactie is ontstaan uit verzet tegen de toenemende politieke en publiekelijke druk om een wilsverklaring niet meer te beschouwen als een gespreksdocument, maar als een geuite wens waar gehoor aan moet worden gegeven. Ook de huidige professionele norm trekt geen duidelijke grenzen meer, maar laat het aan de individuele arts over om hier normen te stellen en de druk te weerstaan. Publiekelijke verwachtingen moeten worden bijgesteld en de professionele norm moet minder vrijblijvend.

Dusdanig veel artsen gaven een bijdrage voor de advertentiekosten, dat een bedrag overblijft van 6.000 euro. De artsen van ‘niet stiekem bij dementie’ vinden het belangrijk dat de samenleving investeert in kwaliteit van leven bij dementie. Om deze reden kiezen ze ervoor het bedrag te schenken aan de Proeftuin Sociale Benadering Dementie.

Namens nietstiemembijdementie.nl schenken huisarts Jaap Schuurmans en ouderenpsychiater Boudewijn Chabot een gieter aan de Proeftuin die symbool staat voor de 6.000 euro. Dit is gebeurd op woensdag 12 april in de bar van Hotel Stenden te Leeuwarden.

De Proeftuin Sociale Benadering Dementie, een initiatief van hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Anne-Mei The (Tao of Care) en zorgorganisatie KwadrantGroep, is inmiddels uitgegroeid tot een brede samenwerking met Stenden Hogeschool, Friesland College Leeuwarden, zorgaanbieder ZuidOostZorg, verzekeraar De Friesland, gemeente Leeuwarden en Drachten.

De Proeftuin is blij met de gift. Ook vindt zij het belangrijk dat de maatschappelijke discussie rond euthanasie bij dementie gevoerd wordt. Anne-Mei: ‘Wij zijn niet per se voor of tegen euthanasie, maar het moet geen vanzelfsprekendheid worden in moeilijke situaties. Andere wegen moeten beter begaanbaar worden gemaakt, door meer te investeren in hoe te leven met dementie, in praktische interventies en beeldvorming. De roep om euthanasie komt deels voort uit het beeld van een hopeloze toekomst dat mensen hebben.’

Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven met aandacht voor de psychologische en sociale impact van dementie op het dagelijkse leven van mensen. Toch bestaat er nog geen totaalpakket met psychologische, sociale én medische ondersteuning vanaf de diagnose tot en met nazorg aan achterblijvende mantelzorgers. Het proeftuin-pakket is ontwikkeld op basis van langjarig onderzoek naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten door Anne-Mei The en haar onderzoeksgroepen aan de UvA, Hogeschool Stenden en Hogeschool Windesheim, en de praktijkkennis van de KwadrantGroep.

 

Geld voor maatjesproject Kammeraat

Het bedrag van de artsen zal gaan naar een van de ondersteuningsvormen uit het proeftuin-pakket: Kammeraat (Fries voor kameraad), een maatjesproject voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Niet de ziekte en de beperkingen, maar de persoon en wat nog wél kan staan centraal. Studenten van hogeschool Stenden zijn opgeleid om mensen met dementie op deze manier kleur aan de dag te helpen geven. Ook bouwen/onderhouden zij een brug naar ‘de buitenwereld’ voor deze kwetsbare groep. Uit onderzoek van Anne-Mei The blijkt dat mensen met dementie en hun mantelzorgers gemakkelijk in een sociaal isolement terechtkomen.

• Niet Stiekem Bij Dementie (deze website)
        Jaap Schuurmans, huisarts & mede-initiatiefnemer, tel.: 0629-053494
• Proeftuin Sociale Benadering Dementie, klik hier.
        Internet, zie: Kammeraat
        Anne-Mei The, hoogleraar Dementie Langdurige Zorg & Dementie,
        lector Sociale Benadering Dementie, tel.: 0650-268090
        Hugo van der Wedden, projectleider/onderzoeker, tel.: 0642-020549

Zie ook de website tao-of-care.nl/nieuws.

 


 

De met succes verlopen actie ‘Niet stiekem bij dementie’ met lijst van ondertekenaars ziet u hieronder.


Een dodelijke injectie geven aan een patiënt met vergevorderde dementie op grond van een wilsverklaring?
Aan iemand die niet kan bevestigen dat hij dood wil?

Nee, dat gaan wij niet doen.
Onze morele weerzin om het leven van een weerloos mens te beëindigen is te groot.

Waarde collega

In NRC Handelsblad, nrc.next, Trouw en de Volkskrant hebben mede dankzij de hieronder vermelde deelnemers paginagrote advertenties gestaan met bovenstaande hartenkreet. De actie is nu gesloten. Giften zijn besteed aan de advertentiekosten in landelijke bladen, wat over is gaat naar een vernieuwend project in Friesland ter ondersteuning van mensen met dementie in de thuissituatie.

Media

De vraag of artsen diep demente mensen op grond van een wilsverklaring mogen euthanaseren heeft de afgelopen dagen veel pennen in beweging gebracht. Voor wie het allemaal niet zo heeft gevolgd biedt Holos bulletin, online magazine over complexe ouderenzorg, hier een overzicht van relevante publicaties.

Aanmelding

De actie is beëindigd.

Dank aan alle collegae die zich bij deze actie hebben aangesloten.

   Boudewijn Chabot, ouderenpsychiater
   Piet van Leeuwen, specialist ouderengeneeskunde
   Jaap Schuurmans, huisartsOndertekenaars (alfabetisch)

S. Abrahams, specialist ouderengeneeskunde
Dirk Achterbergh, huisarts n.p., medisch adviseur
P.A.G.T. van Aken, huisarts
Erik Albeda, huisarts
Wilma Albers, specialist ouderengeneeskunde
M.K. Albracht-van der Linden, kaderhuisarts palliatieve zorg
Jeannette van Andel, huisarts, oud-SCEN-arts
Jac Ansems, specialist ouderengeneeskunde
Bart Arntzen, huisarts
Wilma van Asselt, kinderarts n.p.
Jack R. Baaij, huisarts
Frans Baar, specialist ouderengeneeskunde en consulent palliatieve zorg
Daneel Bac, huisarts
Karlijn Bakhuis, specialist ouderengeneeskunde
C. Bakker, huisarts
Ineke Bakker-van Faassen, specialist ouderengeneeskunde
M. Bakker, verzekeringsarts
Frank van Balen, huisarts
Lou Bartels, huisarts
A. Bax, huisarts
Roel Bax, specialist ouderengeneeskunde
Martin Beeres, kaderhuisarts GGZ
Leonhard Beijderwellen, gepensioneerd huisarts
Huub Belderbos, longarts, SCEN-arts Anneke van Bemmel-Uittenhout, huisarts, SCEN- en Kaderarts p.z.
Farida Ben Moussa, arts indicatie en advies KNMG
Wim Benneker, huisarts en SCEN-arts
Wouter van den Berg, huisarts n.p.
Loek Bergkamp, huisarts
Theo van Berkestijn, oud secr. gen. KNMG
Paul J. Beuger, huisarts en SCEN-arts
Guus van der Bie, huisarts n.p.
P. Biemond, internist
Meggy van den Biggelaar, huisarts
Dick Bink, gepensioneerd huisarts
Lauke Bisschops, specialist ouderengeneeskunde i.o.
A.J. Boender, huisarts
Ad de Boer, huisarts en oud-SCEN-arts
Poppe de Boer, huisarts
Beatrijs Boersema, huisarts
Allard de Blok, anesthesioloog
Kees Blomaard, specialist ouderengeneeskunde
Ria van Bodegom, huisarts
Mevr. E.C. Boer, anesthesioloog n.p.
Annelies Bollen, neuroloog
Meindert Bolt, specialist ouderengeneeskunde
Annet Boom, huisarts
Klaas Boonstra, huisarts
M. Boonzaaijer, specialist ouderengeneeskunde
Jacob Botman, huisarts
Rob Bots, gynaecoloog n.p.
Martin van Brakel, ANIOS psychiatrie
Jacqueline Branbergen, huisarts
Shanti Brandon, huisarts
Marijke den Braven, huisarts, SCEN-arts, palliatief consulent
Marion van Bree, huisarts
Joep Brenninkmeijer, huisarts n.p.
Hanneke Brilman, waarnemend huisarts
A. van den Brink, psychiater
Esther Broeders, specialist ouderengeneeskunde
Evert Brongers, huisarts
Willem Brouwer, gepensioneerd gynaecoloog
Rolina Bruggink, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg
Bart Bruijn, huisarts
Rolf Bruintjes, huisarts
Loes Bruintjes-Kolleman, huisarts
L. Buijs, huisarts
M. Buijs-Wilts, huisarts
Liesbeth Bultman, huisarts
Marleen van Casteren, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg
B. Chabot, arts
Astrid Clocquet, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts psychogeriatrie
R.H. Coebergh, huisarts
Miriam Cohen, huisarts en SCEN-arts
M. Cozijnsen, huisarts
Eric Cremers, huisarts
Lodewijk Ivo Crijns, arts - sociaal geriater Cyrus GGZ geriatrie
Janneke Cuppen-Rikken, huisarts
Alwin Custers, huisarts
Carien F. Dagnelie, huisarts en hospice-arts
N.K.M. Danhof, huisarts
Annelies Dankers, specialist ouderengeneeskunde
Maarten Decates, specialist ouderengeneeskunde
John Deckers, specialist ouderengeneeskunde, opleider
Jeannette Degen, specialist ouderengeneeskunde
Agda van Dijk, specialist ouderengeneeskunde
Siebolt A. van Dijk, huisarts
Jolanda van Dongen, huisarts
Teus Dorresteijn, huisarts
Gerben Douma, specialist ouderengeneeskunde
Ada Douwes Dekker, huisarts
T.J.G. Dekkers, huisarts n.p.
Josien Duffhues, huisarts
Ton Duijkers, gepensioneerd huisarts
Wilma Duijst-Heesters, forensisch arts, hoogleraar forensische geneeskunde universiteit Maastricht
Roelie Duyvendak, huisarts n.p.
F. van Eck, huisarts
A.E. Eenkema van Dijk, huisarts
Wietze Eizenga, huisarts
Willem Elink Schuurman, huisarts n.p., oud-SCEN-arts
Ernst Ellis, huisarts
Peter Engelenburg, huisarts, palliatief arts
Y. Engels, onderzoekster
Jet van Esch, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg
Akke-Rixt van Essen, huisarts
L.A. van Etten, huisarts
M. Evenaar, huisarts
Paulus Falke, huisarts en palliatief consulent
M. Feith, huisarts
Kea Fogelberg, huisarts n.p., consulent palliatieve zorg, SCEN-arts
Jeroen E.J. Fokke, specialist ouderengeneeskunde, consulent palliatieve zorg n.p.
F.T.C.M. Fonville, huisarts, kaderarts ouderengeneeskunde
Jedidja Fortuijn, AIOS psychiatrie
F.A. van Gaalen, arts
Ilse Geerts, huisarts
21 artsen van Gerion, in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde
Ellen Gielen, huisarts
Paul de Gier, huisarts
M.J.M.M. Giezeman, anesthesioloog-pijnspecialist
Carien van Gijn-Roeterink, huisarts n.p.
Anja Gijsberts-Veens, specialist ouderengeneeskunde
Diet Glas, specialist ouderengeneeskunde
Hermien Goderie-Plomp, specialist ouderengeneeskunde, arts-consulent palliatieve zorg
Kees Goedhart, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg
Liesbeth Goedhart, huisarts
Jef Goossens, huisarts en kaderarts palliatieve zorg
Frank W. Gorter van Wagtendonk, specialist ouderengeneeskunde, SCEN-arts
Jacqueline M.T. Gravendeel, psychiater
Frank Greeven, huisarts
H.L. Groenenboom, huisarts
Reint Groenewoud, huisarts
Marjan de Gruijter-Veenstra, specialist ouderengeneeskunde
Frank Gunneweg, huisarts
F.D. Gunning, huisarts n.p.
Hugo Hardeman, huisarts
Mischa J. Hardieck, huisarts
Pieter Harms, huisarts
M. Den Hartog, internist-nefroloog en SCEN-arts
Nicole Haselager, huisarts
Alwin ten Have, huisarts
Aldert Hazenberg, KNO-arts
Irene Heemstra, specialist ouderengeneeskunde
Jenny Heering, huisarts
Toine van Heesch, huisarts en SCEN-arts
J.C. de Hek, huisarts
Anneloes Helder, huisarts
Geert van der Heijden, huisarts
Adrie Heijnen, huisarts-seksuoloog NVVS, oud-SCEN-arts
K. van Hemel, arts n.p.
Peter Hermans, huisarts
Hans van Hinsbergh, specialist ouderengeneeskunde
Jan Hoefman, huisarts
A.B.F. Hoek-van Kooten, arts-docente
D.B. Hoekstra, specialist ouderengeneeskunde
Lammert Hoeve, huisarts
Regina Hofland, longarts
Rian Hofma, huisarts, kaderarts GGZ
H.I. den Hollander, arts
Marije Holtrop, huisarts
J. Honingh, psychiater n.p.
Douwe van Houten, huisarts
A.P.B. Hoving, specialist ouderengeneeskunde
E.W. Hudig, oud-SCEN-arts
J. Huisman, huisarts
Esther Huizer, huisarts
Jeannet Huizing-Hekert, specialist ouderengeneeskunde
Greet Hulstijn, huisarts
I. Hummelen, huisarts
Kees Huttenga, huisarts, kaderarts palliatieve zorg
Marieke Idema, specialist ouderengeneeskunde
Lucie van Iersel-Prinsen, specialist ouderengeneeskunde
Piet IJpelaar, specialist ouderengeneeskunde
Gerard Innemee, internist-intensivist
Ilma van Iwaarden, specialist ouderengeneeskunde
Sjon de Jager, anesthesioloog
Kirstin Jalink, huisarts en specialist ouderengeneeskunde i.o.
Marja Janse, specialist ouderengeneeskunde
Hanna Jellema, huisarts
Marijke Josephus Jitta, psychiater
Irene de Jong, specialist ouderengeneeskunde
Rommy de Jong, specialist ouderengeneeskunde, consulent palliatieve zorg, SCEN-arts
Tjitte de Jong, gepensioneerd orthopedisch chirurg
Willem de Jong, huisarts
Jan-Willem de Jonge, huisarts
Corrie Jongsma, huisarts en kaderarts ouderengeneeskunde
Gerard D.A. Kadijk, huisarts n.p., voormalig SCEN-arts
A. van de Kamp, huisarts
Riekje Kaptein, specialist ouderengeneeskunde, BOPZ-arts
Marcel Karsten, organisatieadviseu
Karel Kasbergen, huisarts
M.H. Kasse, huisarts
Bert Keizer, specialist ouderengeneeskunde
Ed Kenter, huisarts en SCEN-arts n.p.
Wim Kentie, arts voor integrale geneeskunde
Anneke van de Kerk, specialist ouderengeneeskunde
Ellen Kerkhof, huisarts
B.J. Kerklaan, neuroloog
P.J.M. de Keyser, huisarts
Gerrit K. Kimsma, huisarts-filosoof, SCEN-arts, SCEN-docent
Tineke Klaassen, psychiater
E.Th. Klapwijk, arts in de gehandicapten zorg
Lineke Kleemans, specialist ouderengeneeskunde
Margot Klijberg, specialist ouderengeneeskunde
L. Kluen, huisarts
J.C. Kluin-Nelemans, hematoloog (emeritus)
Guus Klunder, huisarts
Chris-Jan van der Knaap, huisarts, kaderarts palliatieve zorg i.o.
Joachim Knap, huisarts
Pieter Knibbe, huisarts
Michelle Koch-Visser, specialist ouderengeneeskunde
Jos Konings, specialist ouderengeneeskunde
Paul Konings, specialist ouderengeneeskunde
Barend Kooistra, specialist ouderengeneeskunde
Ben Koopmans, huisarts
Janine van Kooten, specialist ouderengeneeskunde
Marnix Koppe, gepensioneerd gynaecoloog
Jose Korte, huisarts
Marijke Kortmann, huisarts
Jacqueline Koster, gepensioneerd tropenarts
C.L. Kraaijeveld, neuroloog
Jentie Kraamer, specialist ouderengeneeskunde
Anneke Karmer, huisarts
Marieke Krans, arts GGZ
Christina Krikke, chirurg
Aad Krommenhoek, specialist ouderengeneeskunde
M. Kruijer, huisarts
Ruud Kuiper, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts ouderengeneeskunde eerste lijn
Henk-Maarten Laane, huisarts n.p., voormalig SCEN-arts
Jaap van Laar, reumatoloog
Joost Laceulle, huisarts
R.A. Lankhorst, huisarts
Lydia Lanser, specialist ouderengeneeskunde
Margriet de Leede-van der Maarl, arts ouderenzorg
J. van Leer, kaderhuisarts palliatieve zorg
Carolien van Leeuwen, huisarts
Piet van Leeuwen, specialist ouderengeneeskunde
Rob van Leeuwen, huisarts n.p., SCEN-arts
Annelies Leloup, huisarts
Ernst Lemaire, huisarts n.p., SCEN-arts
Georgette Lemstra, huisarts
Vera Lenglet, huisarts
Koos Ligthart, internist n.p.
Maarten Limper, internist-klinisch immunoloog
Anne van der Linden, specialist ouderengeneeskunde
J.S. van der Linden, huisarts
W.H. Lionarons, psychiater-psychotherapeut
Erik Lipsic, cardioloog
Roelien Lolkema, huisarts
Pim van Lommel, cardioloog n.p.
Alice Luchtenbelt, huisarts
K.J. Lugtmeier, huisarts n.p
H. Lusseveld, neuroloog
Cas van der Made, co-assistent
Margien van Manen, specialist ouderengeneeskunde
Leo Marinussen, huisarts, kaderarts ouderengeneeskunde
M.C. Maris-van Rinsum, ANIOS psychiatrie
Michiel Marlet, arts
Joes Meens, specialist ouderengeneeskunde
Marga en Kees van der Meer, huisartsen
A.A. Meiboom, specialist ouderengeneeskunde, hoofd sectie studentenonderwijs ouderengeneeskunde VUmc
Henk Meijerink, huisarts
Hans Meissner, psychiater
Ad Melman, huisarts en SCEN-arts
Kaspar Mengelberg, psychiater en psychotherapeut
M. Moedt, huisarts
Coen van der Molen, huisarts
Gerrie Molenaar-van den Arend, verpleegkundige PAAZ
Monique van Montfort, huisarts
Kees van Moorsel, huisarts en SCEN-arts
Cees Mosch, huisarts
M.E.T.C. van den Muijsenbergh, huisarts
J.M. Muis, huisarts
Jannes H. Mulder, internist-oncoloog n.p.
Mai Neijens, huisarts
Sjaakl van Nierop, huisarts
Michiel Nieuwenhuis, huisarts
G.B.J. Nijhuis, huisarts
David de Nood, huisarts
F.M. Nooij-Knipscheer, huisarts
RJC Norg en CAGM Norg-Schulpen, huisartsen
Hans Nuytinck, oncologisch chirurg
Willem Oerlemans, neuroloog
M. Oolbekkink, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg
A. Oomen, huisarts
Annemieke van Oostveen, specialist ouderengeneeskunde
Hiltje Oude Luttikhuis, huisarts
Maurice Oudshoorn, specialist ouderengeneeskunde
Engelien Overbeek, huisarts, scen arts, palliatief consulent
Coen van Ojen, huisarts
Rutgerjan van Orden, huisarts
M. Palmen, sociaal geriater
Arian Paul, anesthesioloog
Rick Paul, huisarts
André Peters, huisarts
Piet Peyrot, huisarts n.p.
Bien Pinckers, ouderenpsychiater
Dirk van der Plas, arts
P.C. Ploos van Amstel, specialist ouderengeneeskunde
R.A.(Alexander) Pluim Mentz, specialist ouderengeneeskunde
Geerte van der Poel, specialist ouderengeneeskunde
M. Polinder-de Goffau, huisarts
Engelien Polinder-Karsten, huisarts
Casper Post, huisarts
Johannes C. Post, cardioloog
Jan Posthouwer, huisarts
S. Potgieter, kinderarts
Mathieu Prevoo, specialist ouderengeneeskunde
Henk Quaak, huisarts
Claudia Ramaker, specialist ouderengeneeskunde
J.M. Rens, huisarts, kaderarts ouderengeneeskunde
Alida Reuvekamp, huisarts
Christiaan Rhodius, specialist ouderengeneeskunde
Lian van Riet, specialist ouderengeneeskunde
Hes de Rijk, specialist ouderengeneeskunde
Peter van Rijn, huisarts n.p.
Mariette van Rijswijk-de Wilde, huisarts
Roel Rischen, huisarts
Cora Ritmeijer, specialist ouderengeneeskunde
Loes van Roekel, specialist ouderengeneeskunde
Rolf van Roermund, MDL-arts
Renata Roest-Karzijn, coassistent
D.J. de Rooij, reumatoloog n.p.
M.A. Rothbarth, huisarts n.p., SCEN-arts
Sanne Rothengatter, specialist ouderengeneeskunde
Cor Roubos, huisarts
Henk Roukema, huisarts
D.A. Ruijgh, zelfstandig specialist ouderengeneeskunde
C.M. de Ruiter, huisarts
Jan van Saase, internist
Leonie Schaper, psychiater
E. Scheeve, huisarts
M.A.P. Schellens, huisarts, maatschap Assen Noord
E. Scheltens, huisarts
Carla Schep, huisarts
Paul Schiphof, neuroloog
Dr. J. Schilperoort, huisarts n.p.
Johan Schinkelshoek, huisarts
F. Schmedding, ouderenpsychiater
G.B. Schmidt, huisarts n.p.
Jan H.G. Scholten, huisarts
Jos-Paul Scholten, specialist ouderengeneeskunde
M.J. Schot-van Schothorst, huisarts
H.J. van Schothorst, huisarts
Jeannette van der Schuit, huisarts
Dr. P.F.J. Schulte, opleider psychiatrie
Jaap Schuurmans, huisarts en kaderarts palliatieve zorg
G.J. Sepers, huisarts en SCEN-arts
Marianne Siebbeles, specialist ouderengeneeskunde
Annemieke Slobbe, specialist ouderengeneeskunde
Danielle Sluijsmans, specialist ouderengeneeskunde
Carla Sluijter, specialist ouderengeneeskunde
Martin Smalbrugge, specialist ouderengeneeskunde, hoofdopleiding specialisme ouderengeneeskunde VUmc
Hankees Smit, huisarts n.p.
H.C. Smit, huisarts n.p.
G.H.J.M. Smits, huisarts en SCEN-arts
D.M. Snijders, huisarts
F. van Soest, huisarts
Annie Solf-van ’t Oever, specialist ouderengeneeskunde n.p.
Jack van Son, huisarts
Luc Soomers, huisarts
J.A. Spaan, huisarts
Hanneke Span, specialist ouderengeneeskunde
Esther Spiering, huisarts
Pieter-Bas Spronk, huisarts
Reinier van der Steege, huisarts
Jan Pieter van der Steen, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie
S.F. Steenhuisen, kaderhuisarts GGZ
Jaap Steenkist, huisarts
H. Steijger, huisarts
Jan Steijsiger, huisarts
Inge van der Stelt, verpleegkundige en sociaal wetenschapper
J.I. Sterk-Blaauw, specialist ouderengeneeskunde en consulent palliatieve zorg
C. Stienstra, huisarts
Annemarie Strengholt-Klomp, huisarts
Ytta Stulp, specialist ouderengeneeskunde
Herman Suichies, huisarts
A.D. Swaan, huisarts
Siebe Swart, specialist ouderengeneeskunde
Rienk Sybrandi, specialist ouderengeneeskunde
Jaap Talsma, huisarts
Tseun A. Tanja, huisarts en SCEN-arts
Christina van Tellingen, arts
Avi Teszler, huisarts
J.H. Thiel, huisarts
R.E. Thieme, psychiater
Bregje Thoonssen, huisarts
Willemijn Thunnissen, huisarts
Joost Toussaint, forensisch arts
Jan van der Tuin, SCEN-arts n.p., huisarts
Jan Willem Tukker, specialist ouderengeneeskunde
Sandra Tukker-van Vuuren, specialist ouderengeneeskunde i.o.
M. van der Vaart-Bakker, specialist ouderengeneeskunde
E.B. van Veen, huisarts
M.B. van 't Veer, internist-hematoloog
Marjolein Vegers, specialist ouderengeneeskunde en docent
Loes Veraart-Schelfhout, huisarts n.p.
Peter Verboom, huisarts
Stans Verhagen, oncoloog en palliatief consulent St. Radboud UMC
M.J. Verhoef, huisarts
Dity Verkade, specialist ouderengeneeskunde n.p.
Hanneke Verlinden, huisarts
Hans Versteegh, huisarts
B. Verwey, psychiater
Arjan Viezee, huisarts
Peter van Vijven, huisarts
Paul van de Vijver, huisarts
A.J. Vincenten, huisarts
J.H.T. van der Vinne, huisarts
Frank Visscher, neuroloog
M. Vitali, huisarts
G.H. Vlak, ouderenpsychiater
R. Vletter, huisarts
Rogier Vogelenzang, huisarts n.p.
L. Vogels, huisarts
Bert Voorhoeve, agoog met pensioen
F.N. Voorsluis-Spanhoff, gepensioneerd huisarts, actief SCEN-arts
Marieke Vorstenbosch, huisarts
Barbara de Vos, huisarts
Chantal de Vos-van het Zandt, praktijkhoudend huisarts
Anja Vrakking, huisarts
C.N. Vreeken, huisarts n.p.
Ietje de Vries, kaderhuisarts GGZ
Walter de Vries, huisarts Leger des Heils
Hendrik Jan Vunderink, huisarts-docent
A.C. van de Vusse, huisarts
Fransje W. van der Waals, huisarts, SCEN-arts
Jan de Waard, specialist ouderengeneeskunde
Arthur van de Walle, gynaecoloog
Raymond van de Walle, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts opleiden
Frits Wallis, huisarts
Miriam Warnier, huisarts
Han Wassenberg, huisarts en SCEN-arts
Harry Wauters, specialist ouderengeneeskunde
De Weerark De Meern, huispraktijk
Floor Wesselius, specialist ouderengeneeskunde
Harry B. van Wezel, anesthesioloog
Garbrand Wiersema, huisarts
Mechtild Wijdeveld, specialist ouderengeneeskunde
Peter van Wijngaarden, internist
J.S. Wijpkema, huisarts
W. Jaap Willems, orthopedisch chirurg
Annet Wind, huisarts, kaderhuisarts ouderengeneeskunde
Madeleen Winkler, huisarts
Herman Wisselink, huisarts, kaderhuisarts ouderengeneeskunde
Yolande Witman, arts n.p.
B.C. Witsenburg, huisarts
Lori Woestenburg-Haakman, specialist ouderengeneeskunde
Aart van Wolfswinkel, huisarts
Frits Woonink, forensisch arts KNMG en arts Maatschappij en Gezondheid
Michiel Wulffele huisarts
Sierk Ybema, huisarts
Joost Zaat, huisarts en adjunct-hoofdredacteur NTvG
Rigobert van Zijl, huisarts
Wiebe Zijlstra, specialist ouderengeneeskunde
Jan Zijp, huisarts
H.W. van Zoest, gepens. huisarts en palliatief consulent
M.C. Zuidwijk, huisarts
Fleur van Zuylen, specialist ouderengeneeskunde
Lia van Zuylen, internist-oncoloog
C.A. Zwart, huisarts
Sjoerd Zwart, huisarts
Zbigniew (Ben) Zylicz, internist n.p., hoogleraar